Automatika za industrijska vrata

U domeni industrijskih vrata nudimo mnoga rješenja za automatsko otvaranje, bilo da se radi o vratima sa vertikalnim podizanjem, horizontalnim otvaranjem, rolo ili sklopivim knjiga vratima.  


FAAC 550 - MOTOR ZA INDUSTRIJSKA VRATA Elektromehanički motor 230 V
 Frekvencija korištenja: S3 - 30 %

 Max.dimenzije vrata: (LxH)  3 x 2,7m (4 x 3 m, za dva aktivatora)
 Max.težina vrata: 10 Kg/mq
 

 


FAAC 580 - MOTOR ZA INDUSTRIJSKA VRATA

 
 Hidraulički motor 230 V
 Frekvencija korištenja: 60 ciklusa/po satu

 Max.dimenzije vrata: (LxH)  3,5 x 3 m (6 x 4 m, za dva aktivatora)
 Max.težina vrata: 15 Kg/mq

FAAC 593 - MOTOR ZA INDUSTRIJSKA VRATA

 Hidraulički motor 230 V
 Frekvencija korištenja: 50 ciklusa/po satu

 Max.dimenzije vrata: (LxH)  3,5 x 2,7 m (5 x 3 m, za dva aktivatora)
 Max.težina vrata: 15 Kg/mqFAAC 540 - MOTOR ZA INDUSTRIJSKA VRATA   Motorreduktor 230 V za industrijska sekcijska vrata
   Frekvencija korištenja : S3 - 40%

   Ne-reverzibilni motor, jednofazni
   Max.snaga: 800 W


FAAC 541 - MOTOR ZA INDUSTRIJSKA VRATA

 
Motorreduktor 230 V za industrijska sekcijska vrata
Frekvencija korištenja : S3 - 40%
 

Ne-reverzibilni motor, jednofazni
Max.snaga: 800 W

FAAC 541 3PH - MOTOR ZA INDUSTRIJSKA VRATA


 Motorreduktor 400 V za industrijska sekcijska vrata
 Frekvencija korištenja : S3 - 60%


 Ne-reverzibilni motor, trofazni
 Max.snaga: 720 W
 

FAAC 390 - MOTOR ZA KNJIGA VRATA

Elektromehanički motor 230 V 
Max.duljina panela : 1,5 m

Frekvencija korištenja: S3 - 30%

FAAC 560 - MOTOR ZA KNJIGA VRATA


Hidraulički motor 230 V 
Max.duljina panela : 1,5 - 2 m

Frekvencija korištenja: 50 ciklusa/ po satu


     


VIDI DODATNU OPREMU >>
 
GALERIJA RADOVA