TRIPOD - MENZA GP KRK

Ugrađen tripod u menzi GP KRK
Kontrola sa TSP OO čitacima preko RBM84 uređaja.